Disclaimer

Deze website wordt u kosteloos aangeboden door vakantie-reisinformatie.nl. Door gebruik te maken van deze pagina en eventuele producten, bent u onderheven aan de hierna volgende regels. Een ieder van deze pagina's heeft haar eigen gebruiksregels. Wanneer u via vakantie-reisinformatie.nl naar één van deze pagina's toe surft zult u onderhevig zijn aan de op die site geldende regels.

Alle informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel vakantie-reisinformatie.nl haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects, gederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Vakantie-reisinformatie.nl biedt alle informatie, diensten en producten aan, zonder enige garanties. alle garanties of eventuele garanties, inclusief garanties waarbij een dienst of informatie over een dienst, gegarandeerd wordt door de aanbieder van de betreffende dienst, worden hierbij door vakantie-reisinformatie.nl niet erkend. Vakantie-reisinformatie.nl ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

In geen geval zal vakantie-reisinformatie.nl aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentere en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is vakantie-reisinformatie.nl op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.

Als u niet tevreden bent over het functioneren van deze website of een gedeelte ervan is het uw exclusief recht geen gebruik meer te maken van deze site.

Eigen verantwoordelijkheid tot het raadplegen van de juiste instanties

Vakantie-reisinformatie.nl raadt u aan om, voordat u op vakantie gaat, de juiste instanties te raadplegen aangaande vaccinaties, benodigde reisdocumenten, etc. Uiteraard is de getoonde informatie op deze website met de uiterste zorg verzameld en verwerkt, typefouten en het verkrijgen van foutieve informatie is echter nooit uitgesloten.

Deze website voorziet in het verkrijgen van algemene informatie en is puur en alleen bedoeld voor het opdoen van vakantieplannen en schitterende reisdoelen. Hieraan besteden wij dan ook de grootst mogelijke zorg en rekenen daarnaast op uw gezonde verstand.

Het team van vakantie-reisinformatie.nl wenst u alvast een prettige vakantie!

Landenoverzicht